Ердийн түгшүүрийн эмгэгийг хэрхэн даван туулах талаар

Гэнэтийн түгшүүрийн эмгэг (GAD) -ийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг нь сэтгэлийн зовиур, зарим шинж тэмдэгийг хэрхэн даван туулах талаар суралцдаг. Энэ хуудсанд нэмэлт зөвлөмж хэрэгтэй үед эргэж ирж болох сэтгэлийн зовиурыг арилгах удирдамж болж болно.

GAD-ийг ойлгох

ГА-ийн элементүүдийг үр дүнтэй шийдвэрлэх чадварыг аль болох бүрэн дүүрэн ойлгох нь чухал юм.

Хэрэв та эмч, эмчтэйгээ уулзсан бол та GAD-ийн талаархи үндсэн ойлголттой байж болох ч нарийн мэдлэг танд өөрийн өвөрмөц нөхцөл байдлыг илүү сайн ойлгоход туслах болно. Дараах өгүүлэлүүд нь GAD-ийн ойлголтыг гүнзгийрүүлэх эсвэл нэмэгдүүлэх сайн арга юм:

Зөрчилдөх стиль

Стресс, сэтгэлийн зовиурыг даван туулахын тулд хүмүүсийн хэрэглэдэг олон төрлийн хэв маяг байдаг. Эдгээр аргуудын зарим нь тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг бол зарим нь өөрийгөө эмчлэх гэх мэт зайлсхийх аргыг хэрэглэдэг. Дараах нийтлэлүүд эдгээр үйл явцуудыг илүү гүнзгий ойлгоход тусална:

Зохион байгуулах арга

Гол төлөв хэв маягийн хэв маяг бүрээс гадна сэтгэлийн зовиурыг бууруулах, багасгахад ашиглаж болох янз бүрийн аргууд байдаг. Эдгээрийн заримыг нь "эсрэг түгшүүрийн хэрэгсэл хайрцаг" -аас суралцах нь илүү тайван амгалан амьдралын туршлагыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой байх болно:

Мэргэжлийн эмчилгээ

Эцэст нь үр дүнтэй тэмцэх хамгийн том алхам нь мэргэжлийн тусламж авах явдал юм. Эмчилгээний зарим хэв маяг нь танд амралт чөлөөт цагаа хэрхэн тусгай аргыг хэрхэн ашиглах талаар зааж өгөх болно. Бусад нь таны сэтгэлийг түгшээж, яагаад чухал болохыг ойлгоход чиглэнэ.

Эх сурвалж:

Сэтгэцийн өвчний оношлогоо, статистикийн гарын авлага, 5-р хэвлэл . Америкийн сэтгэцийн эмгэг судлалын нийгэмлэг, 2013.