DUI баривчлах нь архи уухтай адил уу?

Ихэнх улсууд Үнэлгээ, эмчилгээ шаарддаг

Хэрвээ хэн нэгэн согтуугаар машин жолоодож баривчилсан бол ихэнх муж улсууд архины асуудалтай байдаг бөгөөд жолооны давуу эрхийг сэргээхээсээ өмнө архи, согтууруулах ундааны үнэлгээ, боловсрол, эмчилгээг хариуцдаг.

Үндсэн хууль

Бүх 50 мужид одоогийн байдлаар " лаборатори " байна .08 цусны согтууруулах ундааны концепцийн хууль (BAC), энэ нь хэрэв жолооч нь BAC нь .08 буюу түүнээс дээш бол энэ нь өөрөө жолооддог согтуу .

Ихэнх муж улсууд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хүмүүсийг согтууруулах ундаа хэрэглэж буй эсэхийг тогтоохын тулд үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хэн нэгэн согтуугаар машин жолоодож баривчлагдсан бол энэ баримт нь бараг бүх муж улсын хууль тогтоомж, бодлогын дагуу жолооч архины асуудалтай холбоотой байж болох юм.

Архины үнэлгээ

Нөлөөллийн дор жолоодлогогүй жолоодох эрхийг буцаахын өмнө ихэнх мужууд жолооч нар өөрсдийнхөө амьдралыг архины хэрэглээнээс хамааралтай эсэхийг тодорхойлохын тулд үнэлэлт дүгнэлт өгч, тэдний архины хэрэглээг архидалт, архины хамааралтай гэж үздэг.

Ихэнх мужид DUI-ийн гэмт хэрэгтэн архи, эмийн зөвлөгчтэй ярилцлага хийж, архины хэрэглээ, хандлагад хариулах хэд хэдэн асуултад хариулдаг. Їнэлгээч нь тухайн гэмт хэрэгтэн нэмэлт боловсрол, эмчилгээ шаардлагатай эсэхийг тогтооно.

Архи Боловсрол

Олон мужид согтуу жолооч нар жолооч нар жолоодлогын аюулаас ангид хичээлд явах шаардлагатай байдаг. Заримдаа "DUI сургууль" эсвэл "согтуу жолооч" гэж нэрлэдэг. Гэхдээ үнэлгээ нь жолооч согтууруулах ундаатай холбоотой асуудлыг тодорхойлсон бол зарим муж улсад шаардагдах боловсролын хичээлийн урт эсвэл тоо нэмэгдэж болно.

Архины эмчилгээний хөтөлбөрүүд

Хэрэв согтууруулах ундааны үнэлгээ нь жолооч согтууруулах ундаа хэрэглэдэг хүнийг архи уусгэгч эсвэл архины хамааралтай гэж тодорхойлсон бол зарим мужид жолоочийн эрхийг сэргээхээс өмнө жолооч эмчилгээний зарим хэлбэрийг гүйцээхийг шаарддаг. Хэрэв жолооч үнэхээр уух нь асуудалтай байгаа бол ихэнх улс орнууд энэ асуудлыг шийтгэлийг хурдны замд хууль ёсоор буцаж ирэхээс өмнө шийдэх шаардлагатай болдог.

Жолоочийн үнэлэмжээс шалтгаалан шаардлагатай эмчилгээ нь бүлгийн уулзалтууд , амбулаторийн зөвлөгөө өгөх, эмчилгээний бэлдмэлүүд, эсвэл хэвтүүлэн хоргүйжүүлэх болон / эсвэл орон сууцны нөхөн сэргээх , цэвэрлэх байгууламж зэргээс хамаарч болно.

Улсын согтуугаар жолоо барих тухай хууль

Олон жилийн турш согтуугаар жолоодлогын бүлгүүдийн хүчин чармайлтаас болж олонхи улс орны хуулиар Дуи лабораториудыг жолоодлого руу дугуй хүргэж, согтууруулах ундаа хэрэглэсний улмаас согтууруулах ундаа хэрэглэж байгаа нь тэдэнд согтууруулах ундааны асуудалтай адилхан асуудал биш боловч олон нийтийн аюулгүй байдлын асуудал нийгмийн хувьд.

Тиймээс 45 мужид согтуу жолоочийн анхны согтууруулах ундааны хэрэглээний дараа архины үнэлгээ, эмчилгээ хийлгэхийг шаарддаг бөгөөд хоёр улс нь Дуи хоёр дахь гэмт хэргийг шаарддаг тул нэг улс гурав дахь зөрчил гаргасны дараа л эмчилгээ хийлгэхийг шаарддаг бөгөөд хоёр улс боловсрол, эмчилгээний шаардлагагүй байдаг.